Model pofałdowania terenu i jego zmian geomorfologicznych

  • Kod.EDU/G/05

Model pofałdowania terenu i jego zmian geomorfologicznych

Ten znacznych rozmiarów, rozkładany model unaoczni młodszym uczniom rzeźbę powierzchni Ziemi i zainteresuje ich nie tylko opisem form geologicznych ale też genezą i procesem przekształceń tych form. Możliwość obserwacji i bezpośredniego zbadania pomocy dydaktycznej wykonanej z twrałego tworzywa zaktywizuje uczniów i utrwali ich wiedzę. Całkowite wymiary modelu: 45x20x17cm.

Przeznaczenie: pomoc dydaktyczna w szkole, przyroda, geografia

model rozkładany, 45x20x17cm

406,00

Podobne produkty

Skały i minerały

 Skały i minerały
466,99

Model poziomic i warstwic

 Model poziomic i warstwic
405,00

Model wulkanu

 Model wulkanu
197,00

Destylacja ropy naftowej i jej produkty

 Destylacja ropy naftowej i jej produkty
350,00