Plansza Układ Okresowy Pierwiastków

  • Kod.53542

Układ okresowy pierwiastków, mocna, lekka, zwijana, szkolna plansza dużoformatowa
dostosowana do nauki chemii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Pierwsza strona
przedstawia zaktualizowane nazwy pierwiastków chemicznych, druga strona zawiera zdjęcia
i opisy ukazujące zastosowanie tych pierwiastków w przedmiotach codziennego użytku.
Plansza jest dwustronnie foliowana, zakończona plastikowymi półwałkami, z przymocowaną
linką do zawieszania.
Format: 160 x 120 cm

Przeznaczenie: do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna na lekcjach chemii, w nauczaniu szkolnym

160*120, dwustronna

235,00