Zestaw do oznaczania twardości ogólnej i węglanowej wody

  • Kod.EDU/03/LAB31

Zestaw do oznaczania twardości ogólnej i węglanowej wody

Zestaw pozwala na samodzielnym zbadaniu twardości ogólnej i węglanowej przez uczniów pod nadzorem nauczyciela. Z lekcji przeprowadzonej na podstawie dołączonego scenariusza, uczniowie nie tylko dowiedzą się jaka jest różnica między tymi dwiema cechami ale też nauczą się miareczkowania. Forma zajęć umożliwia czynne włączenie się uczniom w przeprowadzanie doświadczenia co pozytywnie wływa na szybkość opanowania materiału i zainteresowanie lekcję. W skład zestawu wchodzą:

  • odczynnik pomiarowy GH
  • odczynnik pomiarowy KH
  • fiolka do pomiarów x 1
  • strzykawka 5 ml
  • wzorzec zmiany barw
  • scenariusz lekcyjny

Odczynniki użyte w doświadczeniach są bezpieczne dla zdrowia.

Przeznaczenie: do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna na lekcjach chemii, w nauczaniu szkolnym

ze scenariuszem lekcji

146,00