Model grafitu

  • Kod.EDU/C/012

Model grafitu

Trójwymiarowy model chrakterystycznej struktury krystalicznej grafitu zbudowany z czarny plasikowych kulek obrazujących atomy węgla i łączników. Ilość elementów modelu pozwala na zbudowanie pomocy o wymiarach 28x24x24,5cm

Przeznaczenie: do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna na lekcjach chemii, w nauczaniu szkolnym

28x24x24,5cm

230,00

Podobne produkty

Próbki, ropa i produkty jej przeróbki

 Próbki, ropa i produkty jej przeróbki
261,01

Próbki i modele, aluminium

 Próbki i modele, aluminium
230,99

Próbki i modele, włókna

 Próbki i modele, włókna
200,99