Model grafitu

  • Kod.EDU/C/012

Model grafitu

Trójwymiarowy model chrakterystycznej struktury krystalicznej grafitu zbudowany z czarny plasikowych kulek obrazujących atomy węgla i łączników. Ilość elementów modelu pozwala na zbudowanie pomocy o wymiarach 28x24x24,5cm

Przeznaczenie: do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna na lekcjach chemii, w nauczaniu szkolnym

28x24x24,5cm

230,00

Podobne produkty

Model fulerenu C60

Model fulerenu C60
230,00

Próbki, ropa i produkty jej przeróbki

Próbki, ropa i produkty jej przeróbki
261,00