Próbki, metale i ich stopy

  • Kod.EDU/C/06

METALE I ICH STOPY

Większość metali (pierwiastków metalicznych) nie jest używana przez nas w postaci czystej, lecz jako stopy.

Przeznaczenie: do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna na lekcjach chemii, w nauczaniu szkolnym

30x21x5cm

261,00

Podobne produkty

Próbki, ropa i produkty jej przeróbki

Próbki, ropa i produkty jej przeróbki
261,00

Próbki i modele, plastik

Próbki i modele, plastik
221,00

Model grafitu

Model grafitu
230,00

Próbki i modele, aluminium

Próbki i modele, aluminium
231,00