Próbki, metale i ich stopy

  • Kod.EDU/C/06

METALE I ICH STOPY

Większość metali (pierwiastków metalicznych) nie jest używana przez nas w postaci czystej, lecz jako stopy.

Przeznaczenie: do wykorzystania jako pomoc dydaktyczna na lekcjach chemii, w nauczaniu szkolnym

30x21x5cm

261,01

Podobne produkty

Próbki i modele, żelazo i stal

 Próbki i modele, żelazo i stal
210,99

Model fulerenu C60

 Model fulerenu C60
230,00

Próbki, ropa i produkty jej przeróbki

 Próbki, ropa i produkty jej przeróbki
261,01