Przeróbka kopalni i jej produkty

  • Kod.EDU/07/3009

PRZERÓBKA KOPALIN I JEJ PRODUKTY

Preparat firmy EDUKO zawiera nieduże próbki kopalin i produkty ich przeróbki. W przejrzystej pleksi znalazły się: ropa naftowa, detergent syntetyczny, plastik, leki, guma, włókno syntetyczne, boksyt (ruda glinu), aluminium, chalkopiryt (ruda miedzi), miedź, magnetyt (ruda żelaza) oraz stal.
Wymiary pleksi: 14x6,5x1,5cm

Przeznaczenie: pomoc dydaktyczna w szkole, przyroda, geografia

próbki kopalin

260,00

Podobne produkty

Model wulkanu

Model wulkanu
197,00

Model ruchu obiegowego Ziemi

Model ruchu obiegowego Ziemi
290,00

Destylacja ropy naftowej i jej produkty

Destylacja ropy naftowej i jej produkty
350,00