PSZENICA

  • Kod.EDU/07/2610

Pomoc edukacyjna

Preparat makroskopowy zatopiony w pleksi prezentuje poszczególne etapy rozwoju rośliny jednoliściennej na przykładzie pszenicy. W rodzaju Pszenica [Triticum] wyróżnia się około 20 przedstawicieli i około 10 mieszańców międzygatunkowych.
W pleksi wyróżniono pierwsze etapy rozwoju rośliny:
1. Ziarno
2. Kiełkowanie- pojawienie się korzenia zarodkowego
3- 6. Siewka: wzrost korzenia pierwotnego i koleoptylu
7. Młoda roślina z pierwszym liściem i rozwiniętym systemem korzeniowym
8. Kłos
Pleksi o wymiarach 16x7,5x2cm.


Przeznaczenie: pracownie biologiczne, laboratoria

rozwój

215,00

Podobne produkty

GLONY

GLONY
240,00

MECH

MECH
179,00

Łodyga rośliny jednoliściennej

Łodyga rośliny jednoliściennej
456,00

Łodyga rośliny jedno i dwuliściennej

Łodyga rośliny jedno i dwuliściennej
410,00