GLONY

  • Kod.EDU/07/E716

Pomoc edukacyjna


Glony zwane również algami to grupa kilku niespokrewnionych linii ewolucyjnych organizmów. Początkowo algi uważane były za osobny takson w królestwie roślin, jednak w miarę postępu nauki, zrozumiano, że podobieństwa różnych organizmów określanych tą nazwą nie oznaczają ich pokrewieństwa i tak rozwój systematyki doprowadził do rozczłonkowania glonów na wiele mniejszych jednostek systematycznych wchodzących w skład królestw: bakterii właściwych, grzybopływków, grzybów, roślin i pierwotniaków. Cechami łączącymi gromady składające się na tę grupę jest w większości przypadków autotrofizm i funkcja pierwotnego producenta materii organicznej w zbiornikach wodnych, oraz pierwotna, beztkankowa budowa ciała.
Ze względu na zasadniczy podział między prokariontami a eukariontami zdarza się, że za właściwe glony uważa się jedynie organizmy eukariotyczne. Wówczas całą grupę opisuje się jako glony i sinice.
Preparat makroskopowy zatopiony w pleksi prezentuje morfologię wybranych wielokomórkowych glonów pochodzących z gromad: brunatnic [Phaeophyta], zielenic [Chlorophyta] i krasnorostów [Rhodophyta]. Produkt firmy EDUKO unaocznia uczniom różnorodność morfologiczną prezentowanych gromad.
W pleksi wyróżniono :
1. Sargassum sp.(glon z gromady brunatnic)
2. Ulwa [Ulva sp.] (glon z gromady zielenic)
3. krasnorost
4. krasnorost  Grateloupia filicina
Wymiary preparatu: 16,5x7,5x2cm

Przeznaczenie: pracownie biologiczne, laboratoria

4 sztuki

240,00

Podobne produkty

PAPROĆ

PAPROĆ
246,00

KWIATY

KWIATY
269,00

TKANKA ROŚLINNA

TKANKA ROŚLINNA
456,00

PSZENICA

PSZENICA
215,00