Zestaw do termodynamiki

  • Kod.EDU4862.19

Zestaw do termodynamiki (do badania ciepła)
Zestaw ten wprowadza podstawowe pojęcia z zakresu termodynamiki i doświadczeń związanych z ciepłem. Zapewnia podstawy do zrozumienia i ilościowej oceny zagadnień i problemów termodynamiki.

Dane techniczne
Rozmiar: 73 x 50 x 16 cm - Waga: ok. 6 kg Opakowanie: opakowanie z trwałego materiału ABS z wkładką piankową

Podstawowe komponenty

Termometr, cyfrowy miernik oraz termopara
Zlewki, kolba filtracyjna, cylinder miarowy, naczynie wirówki
Smar silikonowy
Rurka silikonowa
U-rurka
Kalorymetr z aparatem do badania prawa Joule'a i przewody łączące
Termiczny płaszcz izolacyjny, zestaw gumowych korków oraz bloczków parafinowych
Cylindry ze stali nierdzewnej oraz aluminium do liniowej rozszerzalności cieplnej
Pręty w kształcie litery U wykonane z aluminium, mosiądzu, stali nierdzewnej o różnych średnicach
Cylindry do badania ciepła właściwego
Palnik z trójnogiem i siatki druciane
Komparator 1/100 mm ze wspornikiem
Naczynie do badania przejścia stanu gazowego w ciekły
Manganian(VII) potasu
Łącznik bimetaliczny ze stykami elektrycznymi
Uniwersalna podstawa ogólnego zastosowania
Wielofunkcyjne pręty i zaciski
Badane prawa i zasady

Promieniowanie cieplne
Wrzenie i skraplanie
Kalorymetr i prawo Joule'a
Prawo Daltona (prawo ciśnień cząstkowych)
Temperatura równowagi mieszaniny cieczy
Parowanie dwóch różnych cieczy
Rozszerzalność lodu
Stała czasowa termometru i stałe punkty termometru
Równanie Fouriera i prawo Fouriera
Wrażliwość na ciepło oraz prawo Locke'a
Rozszerzalność liniowa ciał stałych
Higrometr suchy i mokry, wilgotność względna, psychrometria i wilgotność
Prawo ogrzewania i chłodzenia Newtona
Przemiana fazowa
Zasada działania naczynia pulsującego
Roztwory nasycone i przesycone
Zjawiska różnych roztworów w różnej temperaturze
Ciepło właściwe
Pobudzenie cieplne, przewodnictwo i rozszerzalność
Termostat i termopara
Zjawisko Peltiera-Seebecka
Lista doświadczeń opisanych w instrukcji obsługi

Wrażliwość na działanie ciepła oraz równowaga cieplna
Pomiar współczynnika rozszerzalności objętościowej wody
Punkty stałe termometru
Pomiar temperatury za pomocą termopary typu T
Rozszerzalność liniowa ciał stałych
Współczynnik rozszerzalności żelaza i mosiądzu
Przykłady użycia termostatu
Pomiary temperatury wrzenia alkoholu
Wrzenie przy ciśnieniu wyższym i niższym od ciśnienia atmosferycznego
Pomiar ciepła parowania wody
Wykres krzepnięcia parafiny
Roztwory nasycone i przesycone
Higrometr mokry i suchy
Rozszerzalność powietrza przy stałym ciśnieniu i objętości
Konwekcja cieplna płynów
Przewodność cieplna żelaza, mosiądzu, aluminium i miedzi
Przewodnictwo cieplne wody
Absorpcja promieniowania cieplnego
Izolacja cieplna
Konstrukcja prostego naczynia Dewara
Inne wielkości związane z ogrzewaniem cieczy
Właściwa pojemność cieplna cieczy i ciał stałych
Temperatura równowagi mieszaniny cieczy
Pojemność cieplna kalorymetru
Przemiana energii mechanicznej w energię cieplną
Zjawisko Joulea
Rozszerzalność lodu
Ciepło przemiany fazowej topnienia lodu
Ciepło przemiany fazowej parowania wody
Parowanie dwóch różnych cieczy
Podwyższenie temperatury wrzenia
Wymiary:73 x 50 x 16 cm
Waga:ok. 6 kg

Przeznaczenie: pracownie szkolne, fizyka

w futerale

3 498,00

Podobne produkty

Magnes sztabkowy

Magnes sztabkowy
34,00

Zestaw do optyki 1

Zestaw do optyki 1
2 939,00

Dynamometr, zestaw 6 szt.

-27% PROMOCJA

Dynamometr, zestaw 6 szt.
99,00 135,00 zł