Zestaw do optyki 3

  • Kod.EDU4864.39

Zestaw do optyki 3
Zaawansowany zestaw optyki z laserem diodowym. Zestaw optyki 3 zawiera wszelkie elementy potrzebne do ukończenia kursu zaawansowanej optyki.
Zestaw ten pozwala zapoznać uczniów z zagadnieniami dotyczącymi odbicia, teorii soczewek, dyfrakcji, interferencji, siatki dyfrakcyjnej oraz dyfrakcji na wielu szczelinach.
Można również zapoznać się z wieloma zagadnieniami z zakresu nowoczesnej technologii optycznej.

Wyposażenie jest łatwe w użyciu oraz trwałe, doświadczenia są poważne, a jednocześnie łatwe do przeprowadzenia. Zestaw optyki 3 został zaprojektowany z dużą starannością i z uwzględnieniem możliwości szybkiego wykonywania doświadczeń.
Obszary badań obejmują geometryczne zasady optyki, polaryzację wiązki laserowej, badanie podstaw oraz zaawansowanych zasad dyfrakcji.
Wyniki są dokładne i powtarzalne!

Dane techniczne
Rozmiar: 30 x 23 x 7 cm - Waga: ok. 1 kg Opakowanie: opakowanie z trwałego materiału ABS z wkładką piankową

Podstawowe komponenty

Laser diodowy zamontowany na trzonku i podstawie
Akumulatory (do lasera diodowego)
Zasilacz
Soczewka cylindryczna (do śledzenia promieni)
Filtr polaroidowy
Plastikowe uchwyty mocowane na podstawie do siatek dyfrakcyjnych i soczewek
Przezrocza z 1 do 6 szczelin (szerokość 0,06 mm, odstęp 0,20 mm)
Siatka dyfrakcyjna gruba 1 (4 linie na mm, stosunek linia/obszar 3:1)
Siatka dyfrakcyjna gruba 2 (4 linie na mm, stosunek linia/obszar 6:1)
Siatka dyfrakcyjna gruba 3 (8 linii na mm, stosunek linia/obszar 3:1)
Siatka metalowa (300 mesh) dla dwuwymiarowych siatek dyfrakcyjnych
Siatki dyfrakcyjne z trzema różnymi liniowaniami (100, 300 i 600 linii na mm)

Badane prawa i zasady

Dyfrakcja
Siatka dyfrakcyjna
Interferencja
Dyfrakcja na wielu szczelinach
Aktywność optyczna
Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie

Lista doświadczeń opisanych w instrukcji obsługi

Wprowadzenie do optyki promieni
Prawo załamania światła
Siatki dyfrakcyjne
Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie
Ogólna dyfrakcja
Użycie siatek dyfrakcyjnych
Wpływ dwóch szczelin na dyfrakcję (Interferencja na dwóch szczelinach)
Badanie aktywności optycznej
Przegląd zagadnień dyfrakcji i interferencji
Dyfrakcja na pojedynczej szczelinie
Polaryzacja
Wprowadzenie do przyrządów optycznych

 

Przeznaczenie: pracownie szkolne, fizyka

w futerale

 
 
 

2 460,00

Podobne produkty

Zestaw do optyki 2

Zestaw do optyki 2
2 820,00

Zestaw do elektroniki 2

Zestaw do elektroniki 2
2 325,00

Elektroskop POINTERA

Elektroskop POINTERA
119,00