Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FIRMY BIURO MEBLE Sp. z o.o.

 
 

Regulamin Sklepu Internetowego www.biuromeble.com.pl określa zasady zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomocedydaktyczne.eu

Złożenie przez Klienta zamówienia na określony towar oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 

 

WARUNKI OGÓLNE I WARUNKI SPRZEDAŻY

§ 1

 

Właścicielem Sklepu Internetowego jest Firma:  

BIURO MEBLE Sp. z o.o. 
ul. Szafera 2E lok. 2 
78-400 Szczecinek 
NIP 6731894736  

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.    34 2030 0045 1110 0000 0216 9480

Bank Gospodarki Żywnościowej S
.A.    34 2030 0045 1110 0000 0216 9480

 

 

§ 2

 

Zamówienia można składać przez ten Sklep Internetowy, e-mailem lub telefoniczne. 
 

§ 3 

 

Zamówienia w sklepie internetowym można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. 

 

§ 4

 

Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail celem potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu telefonicznie lub / i poprzez e-mail. 

 

§ 5 

 

Zamawiający posiadający skrzynkę e-mail będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną. 

 

§ 6 

 

W przypadku nieprawidłowo wypełnionego formularza będziemy kontaktowali się telefonicznie.

 

§ 7

 

Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień, a Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

 

§ 8

 

Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich. 

 

§ 9

 

Czas realizacji uzależniony jest od asortymentu i wynosi od 7 do 30 dni roboczych.
W przypadku asortymentu pod indywidualne zamówienia czas realizacji ustalany jest z klientem.

Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z jego realizacji bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia.

 

§ 10

 
Warunki dostawy:

  

 - przesyłka kurierska lub pocztowa realizowana poprzez wyspecjalizowane firmy

- odbiór własny w magazynach

 

§ 11

 
Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna w postaci faktury VAT lub paragonu.

 

§ 12

 
Warunki płatności:

 

 - przedpłata - firmy prywatne oraz klienci indywidualni (na podstawie Potwierdzenia Zamówienia Klienta)

 - przelew z terminem 7 lub 14 dni - tylko dla jednostek budżetowych

 - gotówka w kasie firmy

 

§ 13

 

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych towarów lub zmiany cen, znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego bez wcześniejszego umieszczenia informacji o tym fakcie na stronach Sklepu Internetowego.

 

§ 14

 
Oferta Sklepu jest ważna tylko na terenie UNII EUROPEJSKIEJ.
Koszty dostawy towarów poza POLSKĄ ustalane są indywidualnie.

 

§ 15

 
Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zarejestrowanych Klientów zgodnie z ustawą

  

"O ochronie danych osobowych".

 

§ 16

 

Warunki reklamacji:

 

- podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru w postaci faktury VAT lub paragonu

 

- koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa sprzedający

 

- w przypadku bezpodstawnej reklamacji kosztami przesyłek kurierskich obciążony

 

  zostanie Zamawiający

 

- reklamacja zostanie rozpatrzona maksymalnie w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia

 

  chyba, ze strony ustalą inaczej.

 

§ 17

 
Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym biuromeble.com.pl oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.